Làm thế nào để tôi cập nhật hồ sơ thông tin của mình ?
 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên [tên website] hoặc sau khi đăng ký thành công
 • Bước 2: Vào Menu > Thông tin cá nhân
 • Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa thông tin” bên cạnh hình đại diện của bạn
 • Bước 4: Từ đây bạn có thể chỉnh sửa tùy thích thông tin hồ sơ (giới thiệu chung, thông tin cá nhân, địa chỉ nhận thư, đồng bộ với ứng dụng Strava)
Khôi phục mật khẩu bằng cách nào ?
 • Bước 1: Truy cập vào địa chỉ [địa chỉ website]
 • Bước 2: Nhập email của bạn vào ô trống và nhấn Khôi Phục
 • Bước 3: Kiểm tra hộp thư email và nhấn vào đường link được gửi tới từ Biji Vietnam.
 • Bước 4: Nhập mật khẩu mới để hoàn tất
Làm thế nào để thay đổi mật khẩu tài khoản của tôi ?
 • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên [tên website]
 • Bước 2: Vào Menu > Thông tin cá nhân
 • Bước 3: Kéo đến phần Mật Khẩu
 • Bước 4: Nhập mật khẩu cũ vào ô tương ứng và mật khẩu mới vào 2 ô còn lại. Nhấn Cập Nhật để thay đổi.