Tôi không thấy giải chạy mình cần ?

– Chạy ảo (Virtual Race) là một cuộc đua, ở đó người tham gia đăng ký trực tuyến, lựa chọn mục tiêu và chạy tại mọi cung đường mà họ muốn, Sau đó họ sẽ ghi lại GPS bài tập chạy của mình và đồng bộ lên hệ thống giải.. Điều này giúp người chạy linh hoạt thời gian và ai cũng có thể trở thành vận động viên và tham gia vào cộng đồng chạy bộ.

– Bên cạnh đó, các giải đấu đều có thời gian kéo dài từ vài ngày, cả tuần cho đến một tháng, vì vậy các vận động viên có thể cân chỉnh thời gian để hoàn thành cự ly đã đăng ký. Chạy ảo cũng mang lại khả năng kết nối giữa người chơi và các hội, nhóm. Dù không cần ở chung một địa điểm hay một cung đường, họ vẫn có thể cùng nhau đua tranh thông qua hoạt động ảo.

Giải chạy ảo là gì ?

– Chạy ảo (Virtual Race) là một cuộc đua, ở đó người tham gia đăng ký trực tuyến, lựa chọn mục tiêu và chạy tại mọi cung đường mà họ muốn, Sau đó họ sẽ ghi lại GPS bài tập chạy của mình và đồng bộ lên hệ thống giải.. Điều này giúp người chạy linh hoạt thời gian và ai cũng có thể trở thành vận động viên và tham gia vào cộng đồng chạy bộ.

– Bên cạnh đó, các giải đấu đều có thời gian kéo dài từ vài ngày, cả tuần cho đến một tháng, vì vậy các vận động viên có thể cân chỉnh thời gian để hoàn thành cự ly đã đăng ký. Chạy ảo cũng mang lại khả năng kết nối giữa người chơi và các hội, nhóm. Dù không cần ở chung một địa điểm hay một cung đường, họ vẫn có thể cùng nhau đua tranh thông qua hoạt động ảo.