Mất bao lâu để đơn hàng được kích hoạt sau khi thanh toán?
  • Nếu bạn chọn thanh toán bằng hình thức Online thì đơn hàng sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi bạn hoàn tất thanh toán.
  • Nếu bạn chọn Chuyển khoản thì đơn hàng sẽ được kích hoạt trong 24-48 tiếng. Lưu ý bạn phải thực hiện đúng theo yêu cầu khi thực hiện thanh toán Chuyển khoản thì đơn hàng mới được kích hoạt bạn nhé.
  • Biji Vietnam khuyên bạn chọn các hình thức thanh toán Online để tiện nhất cho việc đăng ký các sự kiện trên Biji Vietnam Virtual Run