Tôi muốn xuất hóa đơn VAT thì phải làm sao?

Để có thể nhận hóa đơn VAT, bạn vui lòng liên hệ với Biji Vietnam qua mục “Liên hệ” để được hỗ trợ

Tôi đăng ký giữ chổ trước cho sự kiện, sau đó tôi mới thanh toán có được hay không?

Mỗi đơn hàng có 24 tiếng để hoàn tất việc đăng ký, vì vậy nếu bạn thanh toán sau 24 tiếng thì đơn hàng sẽ bị từ chối và bạn cần phải đăng ký lại từ đầu.

Mất bao lâu để đơn hàng được kích hoạt sau khi thanh toán?
  • Nếu bạn chọn thanh toán bằng hình thức Online thì đơn hàng sẽ được kích hoạt ngay lập tức khi bạn hoàn tất thanh toán.
  • Nếu bạn chọn Chuyển khoản thì đơn hàng sẽ được kích hoạt trong 24-48 tiếng. Lưu ý bạn phải thực hiện đúng theo yêu cầu khi thực hiện thanh toán Chuyển khoản thì đơn hàng mới được kích hoạt bạn nhé.
  • Biji Vietnam khuyên bạn chọn các hình thức thanh toán Online để tiện nhất cho việc đăng ký các sự kiện trên Biji Vietnam Virtual Run