Làm thế nào để kết nối với Strava hoặc Garmin ?
  • Bước 1: Bạn phải có tài khoản Strava, hãy đăng ký tại Strava.com
  • Bước 2: Vào mục “Cá Nhân” và sau đó là “Chỉnh sửa thông tin
  • Bước 3: Vào tab “Ứng dụng”, bạn sẽ thấy biểu tượng Strava trên màn hình, sau đó nhấn vào nút “Kết nối
  • Bước 4: Bạn sẽ được yêu cầu đồng ý việc cấp quyền để Biji Vietnam có thể đồng bộ với Strava

Sau khi thực hiện xong bước 4 thì chúc mừng bạn đã hoàn thành kết nối.

Thời gian đồng bộ là bao lâu sau khi kết thúc một hoạt động trên Strava?
  • Đối với Strava:Thông thường việc đồng bộ sẽ diễn ra ngay lập tức, tuy nhiên vào các thời gian cao điểm có nhiều người cùng đồng bộ cùng lúc thì thời gian chờ đồng bộ chậm nhất là 24 tiếng.
Strava và Biji Vietnam có cần dùng 1 email để kết nối không?

Tài khoản Biji Vietnam và Strava (hoặc Garmin) không cần phải cùng một email để kết nối. Bạn có thể kết nối tài khoản Biji Vietnam với bất kỳ tài khoản Strava (hoặc Garmin) nào đều được, miễn bạn kết nối với Biji Vietnam tài khoản Strava nào thì bạn phải sử dụng tài khoản đó để ghi nhận kết quả là được.

Một tài khoản Biji Vietnam có thể đồng bộ bao nhiêu tài khoản Strava, Garmin?

Một tài khoản Biji Vietnam chỉ có thể đồng bộ duy nhất một tài khoản Strava, Garmin tại một thời điểm. Bạn không thể kết nối nhiều tài khoản Strava, Garmin với một tài khoản Biji Vietnam.