Làm thế nào để kết nối với Strava hoặc Garmin ?
  • Bước 1: Bạn phải có tài khoản Strava, hãy đăng ký tại Strava.com
  • Bước 2: Vào mục “Cá Nhân” và sau đó là “Chỉnh sửa thông tin
  • Bước 3: Vào tab “Ứng dụng”, bạn sẽ thấy biểu tượng Strava trên màn hình, sau đó nhấn vào nút “Kết nối
  • Bước 4: Bạn sẽ được yêu cầu đồng ý việc cấp quyền để Biji Vietnam có thể đồng bộ với Strava

Sau khi thực hiện xong bước 4 thì chúc mừng bạn đã hoàn thành kết nối.