Đăng ký miễn phí nhưng muốn chuyển sang gói có phí thì làm sao?

Để chuyển từ gói miễn phí sang gói có phí bạn hãy liên hệ vào mục hỗ trợ của Biji Vietnam và cung cấp các thông tin tài khoản của bạn để được hủy đơn hàng miễn phí và đăng ký lại gói có phí.

Lưu ý: Khi đăng ký lại trong khi giải đã diễn ra thì mọi kết quả được ghi nhận trước đó sẽ bị hủy, bạn phải thực hiện chạy lại từ đầu, kết quả sẽ được tính từ lúc đăng ký lại thành công.)

Sự kiện còn thời gian đăng ký nhưng tôi không đăng ký được?

Với sự kiện còn thời gian đăng ký nhưng không đăng ký được nữa thì tức là sự kiện đó đã đủ lượt đăng ký. Vì thế bạn sẽ không thể đăng ký sự kiện đó được nữa, bạn hãy chọn các sự kiện các nhé.

Tôi không thấy giải chạy mình cần?

Với các giải bạn không còn tìm thấy trên Biji Vietnam Virtual Run thì tức là giải chạy đó đã hết hạn và không thể đăng ký được nữa. Vì vậy hãy lựa chọn giải khác trên Biji Vietnam Virtual Run nhé.