Làm thế nào để tôi cập nhật hồ sơ thông tin của mình ?
  • Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên [tên website] hoặc sau khi đăng ký thành công
  • Bước 2: Vào Menu > Thông tin cá nhân
  • Bước 3: Chọn “Chỉnh sửa thông tin” bên cạnh hình đại diện của bạn
  • Bước 4: Từ đây bạn có thể chỉnh sửa tùy thích thông tin hồ sơ (giới thiệu chung, thông tin cá nhân, địa chỉ nhận thư, đồng bộ với ứng dụng Strava)